Certyfikacja FSC

Audyt i certyfikacja FSC

O FSC®

FSC to skrót od nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Forest Stewardship Council® , która powstała w 1993 roku w odpowiedzi na rabunkową gospodarkę leśną na świecie. Organizacja FSC zajmuje się promocją odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi na świecie poprzez system certyfikacji FSC.

Rodzaje certyfikatów FSC

System FSC to najstarszy system gospodarki leśnej oraz produktów branży drzewnej i papierniczej. FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikatów:

FSC FM – certyfikat gospodarki leśnej – przeznaczony dla zarządców i właścicieli lasów;

FSC CoC – certyfikat kontroli pochodzenia produktu (chain of custody) – przeznaczony dla przedsiębiorców, handlowców i dystrbutorów branży papierniczo-drzewnej.

Certyfikacja FSC CoC

Podstawą certyfikacji FSC CoC jest łańcuch kontroli pochodzenia produktu, który umożliwia tropienie surowca drzewnego od momentu jego pozyskania w lesie, aż do utworzenia i sprzedaży produktu końcowego.  Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo uczestniczące w produkcji, przetwarzaniu, handlu lub dystrybucji produktu z certyfikatem FSC musi pomyślnie przejść przez proces certyfikacji i zdobyć certyfikat FSC dla swojego przedsiębiorstwa. Tylko numer certyfikatu indywidualnie nadawany firmom umożliwia oznaczanie i sprzedaż produktów jako certyfikowanych w systemie. Dzięki temu logo FSC umieszczone na produkcie gwarantuje, że drewno użyte do jego wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z ideą najwyższych standardów odpowiedzialnego leśnictwa.

Certyfikacja FSC i jej standardy

Certyfikacja FSC w firmie polega na ocenie procedur postępowania z certyfikowanym surowcem lub produktem pod względem wymogów właściwych standardów. Podstawowym standardem opisującym wytyczne certyfikacji FSC CoC jest dokument FSC-STD-40-004. Dodatkowo, każda firma ubiegająca się o certyfikat musi wdrożyć standard FSC-STD-50-001, który określa wytyczne prawidłowego stosowania znaków handlowych FSC przez posiadaczy certyfikatów. Standardy, jakim podlega certyfikacja FSC obowiązują w j. angielskim, jednak firma EkoTimber  dysponuje ich tłumaczeniami, co znacznie ułatwia cały proces. Standardy FSC dostępne są tutaj. Ponadto, EkoTimber oferuje rzetelną pomoc przy opracowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do pomyślnego przejścia przez proces certyfikacji w systemie FSC.

Audyt jednostki certyfikującej

Certyfikat FSC nadawany jest po wdrożeniu procedury opisanej w standardach FSC oraz po pomyślnym przejściu audytu certyfikującego w firmie. Kontroli dokonują audytorzy niezależnych jednostek certyfikujących, akredytowanych przez organizację Forest Stewardship Council (FSC). Lista wszystkich jednostek certyfikujących w systemie FSC dostępna jest tutaj. Tylko pozytywny wynik audytu umożliwia wydanie certyfikatu FSC oraz daje firmie prawo do sprzedaży i oznakowania swoich wyrobów logiem FSC.

Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat, jednak co roku wymagane jest przejście audytu kontrolnego przeprowadzanego przez tę samą jednostkę certyfikującą.

Przebieg procesu certyfikacji FSC:

Certyfikacja FSC - proces

Kod certyfikatu FSC

Każde przedsiębiorstwo certyfikowane w systemie FSC otrzymuje indywidualny numer certyfikatu, który umieszczany jest we wszystkich dokumentach sprzedażowych. Numery wszystkich posiadaczy certyfikatów znajdują się w międzynarodowej bazie danych, prowadzonej przez organizację FSC. Dzięki temu, kontrola certyfikowanego drewna możliwa jest na każdym  etapie jego przetwórstwa  i sprzedaży.

Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o certyfikat FSC znajdziesz tutaj.