Poznaj wyniki Globalnej Ankiety FSC i dowiedz się, co myślą o certyfikacji inni posiadacze certyfikatów FSC…

FSC IC opublikowało wyniki Globalnej Ankiety Rynku FSC, która została przeprowadzona w lipcu 2014 r. wśród 3656 firm posiadaczy certyfikatów FSC z całego świata.

Głównym celem badania było uzyskanie informacji o rynku FSC poprzez poznanie opinii posiadaczy certyfikatów na temat systemu FSC. Badanie przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy przy Uniwersytecie w Bonn dostarczył wiedzy niezbędnej przy opracowaniu globalnej strategii rozwoju FSC.

Badania na temat rynku FSC wskazały, że głównym powodem przystąpienia do certyfikacji FSC są względy ekonomiczne, tj: oczekiwania odbiorców oraz popyt klientów na produkty z certyfikatem FSC. Odpowiedzi tej udzieliło 52,5% ankietowanych firm. Co więcej, 81,5% posiadaczy certyfikatów FSC jest zdania, że logo FSC dodaje wartości ich produktom.

Ankietowani wskazali także najczęstsze powody, dla których zdecydowali się przystąpić do certyfikacji FSC.

Najczęstsze powody certyfikacji FSC CoC- źródło FSC IC- FSC Global Maket Survey 2013

Najczęstsze powody certyfikacji FSC CoC- źródło FSC IC- FSC Global Maket Survey 2013

 

Więcej o FSC Global Market Survey znajdziesz tutaj